Algemene voorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor:

Zwemloop Vrijenburgbos
Unltd Swim Overschie
010 City Swim
De Hoekse Zeemijl
De Beach2Beach Challenge

Betaling
Betaling van het inschrijfgeld of het aanschafbedrag van een product geschiedt via iDEAL of PayPal. iDEAL is mogelijk voor iedereen met een Nederlandse bankpas en kaartlezer. Bij deze betaalmethode kun je direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met je eigen bank. Je rekent af in je vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank.

Sluiting inschrijving
De (voor-)inschrijving sluit een week voor de wedstrijd om 19:00 uur, of eerder indien het maximale aantal deelnemers is bereikt. Bij de 010 City Swim is dit twee weken vantevoren.

Kosten na-inschrijving 
Bij na-inschrijving of inschrijvingen op de dag zelf rekenen wij bij de Zwemloop Vrijenburgbos € 2,50 extra en bij onze zwemevenementen € 5,00 extra.

Wachtlijst
Als het maximale aantal deelnemers is bereikt, kom je op de wachtlijst.

Afmelding / Wijziging
Bij afmelding van deelname tot uiterlijk twee weken voor het evenement zal het inschrijfgeld worden terugbetaald, na aftrek van €2,50 administratiekosten. Bij afmelding binnen twee weken voor het evenement wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

De organisator kan besluiten om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld slechte waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden het evenement op te schorten, de te zwemmen route of de af te leggen afstand te wijzigen of het zwemevenement voortijdig te beëindigen. In al deze gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. In het geval van de 010 City Swim komen de donatiegelden direct ten goede aan de Daniel den Hoed Stichting en worden niet geretourneerd.

Wie kunnen er inschrijven?
Voor onderstaande evenementen hanteren wij de volgende voorwaarden:

voor de zwemloop Vrijenburgbos.
- Inschrijven voor de zwemloop is mogelijk voor iedereen
- Minderjarigen dienen toestemming te hebben van een ouder of verzorger, deze dient ook bij het evenement aanwezig te zijn.

voor de Unltd Swim Overschie.
- Inschrijven voor de Unltd Swim Overschie is mogelijk voor iedereen
- Minderjarigen dienen toestemming te hebben van een ouder of verzorger, deze dient ook bij het evenement aanwezig te zijn.

voor de 010 City Swim:
- kinderen van 8 t/m 12 jaar in het bezit van zwemdiploma’s A en B kunnen deelnemen aan een zwemtocht over 250 meter
- kinderen van 13 t/m 16 jaar in het bezit van zwemdiploma’s A en B kunnen deelnemen aan een zwemtocht over 500 meter
- deelname aan beide afstanden enkel onder begeleiding van een volwassene (18 jaar en ouder).

Vanaf 16 jaar mag er deel worden genomen aan de 010 City Swim over een afstand van 1.5 km.

voor de Hoekse Zeemijl:
- de wedstrijd over een hele zeemijl (1852 mtr.), vanaf 15 jaar
- de prestatietocht over een hele zeemijl (1852 mtr.), vanaf 15 jaar
- de prestatietocht over een halve zeemijl (926 mtr), vanaf 12 jaar.
Minderjarigen dienen toestemming te hebben van een ouder of verzorger, deze dient ook bij het evenement aanwezig te zijn.

voor de Beach2Beach Challenge:
- Minderjarigen dienen toestemming te hebben van een ouder of verzorger, deze dient ook bij het evenement aanwezig te zijn.

Deelname
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De waterkwaliteit van buitenwater is niet gegarandeerd en kan ziektes veroorzaken. Zwemmen in open water kost meer krachtsinspanning dan zwemmen in een zwembad.

De organisator stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, ongevallen of andere gebeurtenissen.
De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers zonder opgaaf van reden te weigeren. Alle aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd. Afwijken van de voorschriften en het negeren van aanwijzingen van herkenbare medewerkers van de organisatie is geheel voor eigen risico.

Door in te schrijven aan een zwemevenement van 010 Swim Experience verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord bent met onze algemene voorwaarden.

Tevens verklaart u dat u

1. afziet van de mogelijkheid om de Stichting 010 Swim Experience, anders dan op grond van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk te stellen voor letsel- en/of schade opgelopen door deelname aan een evenement;
2. WA verzekerd bent;
3. tijdens deelname niet onder invloed bent van enige stof, behalve een eventueel door een arts voorgeschreven medicatie;
4. over een goede fysieke gezondheid beschikt;
5. voldoende zwemvaardig bent om onze evenementen goed te kunnen volbrengen.

Mochten er nog vragen zijn, stel dan deze dan via een e-mail naar contact@010swim.nl

010 Swim Experience
KvK: 60715774
Laan Van Avant Garde
3059 RA Rotterdam

MENU
×
MENU